Werkbezoek Ritsko in Amurang

Ritsko van Vliet en Gerard Draaisma waren op werkbezoek bij de Aquinoschool in Amurang Ze spraken over nieuwe educatieve projecten, betere ict-faciliteiten en de ondersteuning van kansarmen scholieren met een studietoelage.

Pastor Yanto 25 jaar priester

Onlangs vierde pastor Yanto zijn 25-jarig ambtsjubileum. Dit was zeker nu een bijzonder moment voor hem, omdat hij de laatste jaren zijn werk door ziekte amper kon uitvoeren. Gerard Draaisma was mede namens het bestuur met de creagroep bij de ceremonie.

Voorjaarsgroep gestart in Tondano

Op 24 januari vertrokken vier studenten van het Friesland College met Gerard draaisma voor twee maanden naar Tondano. Inmiddels zijn ze volop bezig met lessen Engels, sport, dans en kleding maken. Irma Belksma houdt iedere week een blog bij.

Passievolle presentatie Creagroep

De creagroep van afgelopen herfst gaven afgelopen week hun eindpresentatie. Het gaf een fraai beeld van het werk dat ze in Tondano maar ook in Amurang (basketbaltoernooi) verrichtten. Welgemeend was het bedankje van Gea Huiskes voor de begeleiding van Gerard Draaisma en de bijdrage aan de lifechange van dochter Alicia.

Studiefonds in de media

GPTV en Huis aan Huis Leeuwarden besteedt aandacht aan zoektocht naar bedrijven om een Indonesische student te 'adopteren'. Studiefonds Amurang zoekt nog een vroedvrouw(kliniek), een kerkgemeente, een medische instantie en een laboratorium.

Galadiner Friesland College

Crealid Irma Belksma (in januari naar Tondano) organiseerde voor medewerkers van het Friesland College in de Amuse een Amurang Galadiner. Samen met Deborah Schotanus stelde zij een mooi programma samen. De opbrengst van de avond was, na aftrek van kosten, ruim € 1500.

HDS kent productief 2016

In augustus 2016 startte in Amurang voor de 7e keer het coachingsproject Hari Depan Saya (mijn toekomst), kortweg HDS. Het werd nu ook uitgebreid naar alle leerjaren (klas X-XII) van de Senior High school van de Thomas van Aquino school. En dat voor 80 leerlingen per leerjaar!

Snor Ritsko €913 waard

Op 2 december waren 26 donateurs in de Blokhuispoort present op de Snor Er Af -meeting. Dit als bedankje voor hun bijdrage van in totaal € 653 aan een jaar studie voor Maria Tojo uit Amurang. Kapper Nan Bulthuis scheerde de snor er af en naam voor € 250 de snorharen mee naar zijn kapsalon.

9 SMA'ers hebben studietoelage

Dankzij particuliere donateurs kunnen maar liefst 9 SMA'ers naar het 1e jaar van de Senior High School. Sheila en Shalomita waren de laatsten die samen met hun moeder een contract mochten tekenen. Het is voor het eerst dat, dankzij het plan van bestuurslid Frank Persijn, via stichting Amurang een studietoelage ontvangen.

Surpriseparty jubilaris Bram Dekker

Directeur Bram Dekker van Dekker Creatieve Media & Druk is al 25 jaar bij het familiebedrijf. Het DEKKERFONDS steunt stichting Amurang om zich professioneel te profileren. Ritsko van Vliet bezocht de supriseparty en gaf de verbaasde Bram een rantang (stapel pannetjes) uit Amurang.

Pagina's