Bestuur

De stichting bestaat uit een bestuur van vijf personen en weet zich gesteund door veel vrijwilligers. Jaarlijks gaan mbo- en hbo-studenten met het Creaproject naar Tondano voor het geven van lessen. Andere toekomstondersteunende projecten zijn het coachingsproject Hari Depan Saya en het Studiefonds. 

Ritsko van Vliet - voorzitter
Coördinator communicatie en fondsenwerving

Denise Stinstra - secretaris 
Contact Creaproject en Adoptiestudent

Erik Baas - penningmeester

Frank Persijn - algemeen bestuurslid
Coördinator coachproject Hari Depan Saya en studiefonds

Nynke Beintema - algemeen bestuurslid
Beleid en planning

Watse Tigchelaar - erelid
Adviseur bouw en onderhoud

(vlnr) Frank Persijn, Watse Tigchelaar, Gerard Draaisma (creaproject) en Ritsko van Vliet